news

Novas

Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalaciones de transporte de enerxía eléctrica, gas auga e hidrocarburos

O Tribunal Supremo ven de admitir a trámite varios recursos de casación plantexados por distintos Concellos, có gallo de matizar a validez conforme a Dereito das ordenanzas municipais reguladoras da taxa por ocupación do dominio público das empresas transportistas de subministracións, ante a resistencia persistente do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León sobre a legalidade das mesmas. Toca agora pronunciarse sobre a motivación do MBR e o MBC, así como a validez do tipo de gravame do 5%.

Resolución TEAC de 25 de Muño de 2019

Dirímese ei os grandes establecementos que abrollaron nos últimos anos deben clasificarse no grupo 661 ou se, pola contra, poden cursar unha alta de comercio ao por menor por cada produto que vende.

Etiquetas: IAE

Sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela de 28/01/2015

Seguindo a recente liña xurisprudencial doTSX de Galicia, ditouse esta importante sentenza a favor da Administración, no sentido de incluir na base impoñible doICIO todas aquelas instalacións e equipos consustanciais á obra e que serven para proveer á construcción de servizos esenciais para a súa habitabilidade ou utilización, e polo seu carácter necesario no funcionamento da instalación.

Etiquetas: sentenza, galicia, ICIO

Sentenza do Tribunal Supremo de 23/12/2013

Imposto sobre Actividades Económica. Exención por inicio de actividade. Procede a exención aínda cando a actividade se viñera desenvolvendo con anterioridade por outras empresas do grupo, salvo que poida acreditarse que existe unha sucesión na titularidade ou exercicio da actividade desenvolvida por outra sociedade.

Etiquetas: sentenza, supremo, IAE

Este sitio usa cookies técnicas, analíticas e de personalización (para medir visitas, fontes de tráfico web e facilitar a navegación na web en diferentes idiomas).

Vd. ten dereito a revocar este consentimento en calquera momento.

Saber máis

Configuración avanzada

 • Cookies estrictamente necesarias

  Estas cookies son necesarias para o funcionamento do sitio web e non se poden desactivar nos nosos sistemas. En xeral, só se establecen en resposta a accións realizadas por vostede que supoñen unha solicitude de servizos, como establecer as súas preferencias de privacidade, iniciar sesión ou cubrir formularios. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertar sobre estas cookies, pero é posible que algunhas partes do sitio non funcionen.

 • Cookies analíticas

  non
  si

  Estas cookies permítennos medir o número de visitas e coñecer as fontes de tráfico. Axúdannos a distinguir aos usuarios e a aprender como os visitantes se desprazan polo noso sitio web. Toda a información que recollen estas cookies é engadida e polo tanto anónima. Se non autoriza estas cookies, non saberemos cando visitou o noso sitio.

 • Cookies de personalización

  non
  si

  Estas cookies permítennos facilitar a navegación na web en diferentes idiomas e verificar a integridade dos datos enviados polo usuario nos formularios.