services

Servizos

Que facemos

Norloc colabora coa Administración local no desenvolvemento das competencias que esta ten na aplicación dos seus tributos, concretamente no ámbito da Inspección e Comprobación tributarias, e fundamentalmente respecto daqueles tributos onde existe unha maior incidencia de fraude:

 • Imposto sobre Actividades Económicas
 • Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras
 • Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
 • Taxas municipais

Tarefas desempeñadas

Norloc, baixo a supervisión e dirección da Administración contratante, colabora con esta mediante o asesoramento técnico e xurídico necesario durante todo o procedemento inspector ou de comprobación tributaria, incluíndo:

 • Solicitude de competencias e intermediación coa Axencia Tributaria
 • Asesoramento na elaboración ou modificación de ordenanzas
 • Asistencia técnica no desenvolvemento do Plan de Inspección
 • Asistencia xurídica na elaboración de documentos
 • Colaboración técnico-xurídica na tramitación do procedemento ata a finalización do mesmo, coas correspondentes actas/liquidacións
 • Asesoramento xurídico na tramitación do procedemento sancionador tributario
 • Asesoramento xurídico para a resolución de recursos en vía administrativa
 • Asistencia letrada en xuízo

Aplicación web

Noroeste Local S.L. dispón dun software propio e exclusivo, desenvolvido a medida conforme ás indicacións da dirección desta empresa, que permite realizar completamente calquera procedemento de inspección ou comprobación tributaria dentro dunha administración local.

 • Desenvolvemento de plans de inspección
 • Xeración automatizada de documentos
 • Control total dos traballo desenvolvidos
 • Autoavaliación da calidade do traballo
 • Previsións de resultados
Os nosos servizos tradúcense en beneficios para a Administración

Este sitio usa cookies técnicas, analíticas e de personalización (para medir visitas, fontes de tráfico web e facilitar a navegación na web en diferentes idiomas).

Vd. ten dereito a revocar este consentimento en calquera momento.

Saber máis

Configuración avanzada

 • Cookies estrictamente necesarias

  Estas cookies son necesarias para o funcionamento do sitio web e non se poden desactivar nos nosos sistemas. En xeral, só se establecen en resposta a accións realizadas por vostede que supoñen unha solicitude de servizos, como establecer as súas preferencias de privacidade, iniciar sesión ou cubrir formularios. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertar sobre estas cookies, pero é posible que algunhas partes do sitio non funcionen.

 • Cookies analíticas

  non
  si

  Estas cookies permítennos medir o número de visitas e coñecer as fontes de tráfico. Axúdannos a distinguir aos usuarios e a aprender como os visitantes se desprazan polo noso sitio web. Toda a información que recollen estas cookies é engadida e polo tanto anónima. Se non autoriza estas cookies, non saberemos cando visitou o noso sitio.

 • Cookies de personalización

  non
  si

  Estas cookies permítennos facilitar a navegación na web en diferentes idiomas e verificar a integridade dos datos enviados polo usuario nos formularios.