benefits

Beneficios para a Administración

Como traballamos

A facturación de Norloc vén determinada por unha porcentaxe do importe das liquidacións derivadas das actas de inspección ou do procedemento de comprobación e sancionador.

A Devandita porcentaxe só se factura cando a Administración contratante ten ingresado nas súas arcas o importe das liquidacións de forma definitiva.

O prezo do servizo inclúe:

 • Asistencia técnica e xurídica integral no proceso de inspección ou comprobación, así como dos procedementos para a imposición de sancións tributarias
 • Apoio na atención aos obrigados tributarios
 • Asesoría xurídica e técnica
 • Asesoramento xurídico na resolución de recursos en vía administrativa
 • Asistencia letrada en vía contenciosa

Beneficios para a Administración

 • Xustiza tributaria
 • Recuperación de atrasos na tributación
 • Actualización de matrículas e padróns
 • Incremento da tributación futura

O noso método de traballo permite:

 • Diminuír a carga de traballo da Administración mediante a asunción de tarefas que non impliquen exercicio de autoridade.
 • Fomentar a súa boa imaxe

E todo cun mínimo grao de conflitividade.

Facémolo grazas a un equipo especializado,
que ten por obxectivo optimizar os recursos da Administración

Este sitio usa cookies técnicas, analíticas e de personalización (para medir visitas, fontes de tráfico web e facilitar a navegación na web en diferentes idiomas).

Vd. ten dereito a revocar este consentimento en calquera momento.

Saber máis

Configuración avanzada

 • Cookies estrictamente necesarias

  Estas cookies son necesarias para o funcionamento do sitio web e non se poden desactivar nos nosos sistemas. En xeral, só se establecen en resposta a accións realizadas por vostede que supoñen unha solicitude de servizos, como establecer as súas preferencias de privacidade, iniciar sesión ou cubrir formularios. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertar sobre estas cookies, pero é posible que algunhas partes do sitio non funcionen.

 • Cookies analíticas

  non
  si

  Estas cookies permítennos medir o número de visitas e coñecer as fontes de tráfico. Axúdannos a distinguir aos usuarios e a aprender como os visitantes se desprazan polo noso sitio web. Toda a información que recollen estas cookies é engadida e polo tanto anónima. Se non autoriza estas cookies, non saberemos cando visitou o noso sitio.

 • Cookies de personalización

  non
  si

  Estas cookies permítennos facilitar a navegación na web en diferentes idiomas e verificar a integridade dos datos enviados polo usuario nos formularios.