Apoiando á Administración Pública

Coñeza todos os servizos de Norloc

Optimizando os seus recursos

Beneficios para a Administración

Servizos

Norloc está enfocada ó ámbito da Inspección e Comprobación tributarias.

Prestamos colaboración xurídica e técnica ás administracións públicas no ámbito do procedemento inspector e de comprobación tributaria.

Beneficios para a Administración

As tarefas desempeñadas por Norloc, así como o seu método de traballo, permiten á Administración obter resultados directos en termos de recadación. Isto tradúcese nunha optimización dos resultados e a mellora da súa imaxe.

Se non ingresa, Norloc non cobra

A facturación de Norloc vén determinada por unha porcentaxe do importe das liquidacións derivadas das actas de inspección ou do procedemento de comprobación e sancionador.

Somos Norloc

Norloc é a unión de profesionais experimentados do Dereito e a Enxeñería.

Constitúen un equipo capaz de ofrecer solucións técnico-xurídicas, ante a crecente demanda de Concellos e Deputacións Provinciais de colaboración técnica para a optimización dos seus recursos tributarios.

Empresa certificada


Este sitio usa cookies técnicas, analíticas e de personalización (para medir visitas, fontes de tráfico web e facilitar a navegación na web en diferentes idiomas).

Vd. ten dereito a revocar este consentimento en calquera momento.

Saber máis

Configuración avanzada

 • Cookies estrictamente necesarias

  Estas cookies son necesarias para o funcionamento do sitio web e non se poden desactivar nos nosos sistemas. En xeral, só se establecen en resposta a accións realizadas por vostede que supoñen unha solicitude de servizos, como establecer as súas preferencias de privacidade, iniciar sesión ou cubrir formularios. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertar sobre estas cookies, pero é posible que algunhas partes do sitio non funcionen.

 • Cookies analíticas

  non
  si

  Estas cookies permítennos medir o número de visitas e coñecer as fontes de tráfico. Axúdannos a distinguir aos usuarios e a aprender como os visitantes se desprazan polo noso sitio web. Toda a información que recollen estas cookies é engadida e polo tanto anónima. Se non autoriza estas cookies, non saberemos cando visitou o noso sitio.

 • Cookies de personalización

  non
  si

  Estas cookies permítennos facilitar a navegación na web en diferentes idiomas e verificar a integridade dos datos enviados polo usuario nos formularios.